Palvelut

SOVELLUSARKKITEHTUURI JA TEKNOLOGIAKONSULTOINTI

Onko järjestelmiesi perusrakenne selkeä ja toimiva? Toimiiko järjestelmien ja teknologioiden yhteistyö saumattomasti vai tulisiko sitä parantaa? Ymmärrätkö sinä järjestelmiesi arkkitehtuurin?

Meille on hengen asia saada järjestelmien perusrakenteet suunniteltua toimimaan niin tehokkaasti kuin mahdollista. Autamme sinua ja yritystäsi suunnittelemaan järjestelmän arkkitehtuurin niin, että jokainen valittu osa on tehtävään sopiva, että jokaisella arkkitehtuurin osalla on selkeä rooli ja vastuut, ja että jokaiselle tehdylle valinnalle löytyy linkki liiketoimintahyötyyn. Develoren avulla varmistat, että järjestelmäsi arkkitehtuuri tukee liiketoimintaa, eikä toisin päin.

Jokaisella järjestelmällä on arkkitehtuuri, riippumatta siitä onko se suunniteltu vai ei. Kun järjestelmän arkkitehtuuri suunnitellaan hallitusti, ja valitaan sen toteutukseen mahdollisimman hyvin sopivat tuotteet, teknologiat ja menetelmät, estetään tehokkaasti ”sattumanvarainen arkkitehtuuri”, joka hyvin usein on järjestelmän menestykselle varsin tuhoisaa.

Oikeiden tuotteiden ja teknologioiden valinta on arkkitehtuurisuunnittelun keskeinen osa, puhuttiin sitten järjestelmäarkkitehtuurista, sovellusarkkitehtuurista, tai jostain siltä väliltä. Laajuudesta riippumatta, kyse on yksinkertaisesti aina siitä, että valitaan oikeat rakennuspalikat ja määritellään niille roolit ja vastuut, sekä miten nämä rakennuspalikat kommunikoivat keskenään.

Microsoftin kumppaniyrityksenä hallitsemme Microsoftin tuotteet ja teknologiat kaikista parhaiten. Emme luonnollisestikaan voi hallita kaikkea sitä mitä Microsoft julkaisee niin hyvin, että voisimme asiakkaillemme tuoda jotain lisäarvoa, joten alla olevan listaan olemme keränneet ne tuotteet ja teknologiat joiden parissa olemme viime aikoina työskennelleet.

 • Microsoft Azure
 • Office Online / Office 365
 • SharePoint
 • ASP.NET ja siihen liittyvä teknologiat
 • Kertakirjautumisratkaisut (SSO) esim. Azure AD:n ja AD FS:n avulla
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Windows Phone

Olemme innostuneita Microsoftin tuotteista ja teknologioista, mutta emme fanaattisia, ja ymmärrämme että hyviä ja varteenotettavia ratkaisuja tulee myös muilta toimittajilta. Olemme olleet mukana lukuisissa toimeksiannoissa joissa olemme menestyksekkäästi luoneet järjestelmiä käyttäen useamman eri toimittajan rakennuspalikoita, ja olemme siitä ylpeitä. Kyse on yksinkertaisesti parhaiten soveltuvan rakennuspalikan valinnasta.

 

JÄRJESTELMÄ- JA SOVELLUSKEHITYS

Develore on konstailematon IT-kumppani. Suunnittelemme ja toteutamme tarvitsemasi tietojärjestelmät Microsoftin tuotteilla ja palveluilla, takuulla järkevästi.

Develoren avulla varmistat, että järjestelmä- ja sovelluskehitys noudattaa suunnitelmaa, ja että suunniteltuja rakennuspalikoita käytetään niin kuin niitä on tarkoitus käyttää.

Toisaalta, osaamme myös kriittisesti katsoa suunnitelmaa, luonnollisesti myös omia suunnitelmiamme, ja ehdottaa niihin muutoksia ja parannuksia, mikäli toteutuksen yhteydessä havaitaan jotain jota ei ole hyvänkään suunnittelun yhteydessä voinut havaita.

Olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme kehittämään järjestelmiä ja sovelluksia tukemaan asiakkaittemme liiketoimintaa, ja voimme todennäköisesti auttaa siinä myös Sinua. Hallitsemme niin palvelin-, työpöytä- kuin mobiililaitealustatkin. Tässä alla listattuna tyypillisimmät sovellukset joiden parissa olemme viime aikoina työskennelleet.

 • ASP.NET -pohjaisia web -sovelluksia siihen liittyvine teknologioineen, jotka on suunniteltu laajalle skaalalle laitteita, aina suurimmasta laajakulmanäytöstä pienimpään älypuhelimeen.
 • Kertakirjautumisratkaisuja (SSO) web -sovelluksille hyödyntäen hajautettuja (federoituja) identiteettejä.
 • Työpöytäsovelluksia, hyödyntäen joko Windows Presentation Foundation (WPF) tai Windows Forms -teknologioita, jotka ovat yhteydessä erilaisiin tietolähteisiin kuten SQL Server -tietokantoihin tai REST -pohjaisiin palvelurajapintoihin.
 • Palvelurajapintoja hyödyntäen Windows Communication Foundation tai ASP.NET Web API -teknologioita, usein REST -pohjaisina palveluina OData -protokollatuella.
 • Intranet ja Extranet -palveluita SharePoint -alustalle.
 • Windows Phone -sovelluksia jotka ovat yhteydessä taustajärjestelmiin REST -pohjaisten palvelurajapintojen avulla.

 

SOVELLUSKEHITYS JA KÄYTTÖLIITTYMÄ

Useimmat yllä mainituista sovellustyypeistä ovat luonteeltaan sellaisia, joilla on jonkinlainen käyttöliittymä. Me uskomme vahvasti siihen, että käyttöliittymää ei voi suunnitella erillisenä tehtävänä, jonka jälkeen suunniteltu käyttöliittymä vain otetaan käyttöön jossain sovelluksessa. Toki näin voi toimia jos on ylimääräistä aikaa ja rahaa, mutta kaikista kustannustehokkain ja ylläpidettävin lopputulos saadaan aikaiseksi ottamalla käyttöliittymän suunnittelu mukaan yhdeksi osaksi sovellus- ja järjestelmäkehityksen iteratiivista prosessia. Develorella on kyky auttaa Sinua kaikissa sovellus- ja järjestelmäkehityksen osa-alueissa.

 

SOVELLUSKEHITYKSEN TYÖKALUT

Alla lista työkaluista, teknologioista ja menetelmistä, joita olemme viime aikoina sovelluskehitys-projekteissamme hyödyntäneet.

 • Visual Studio
 • Visual Studio Online
 • Scrum ja muut ketterät kehitysmenetelmät
 • Microsoft Azure
 • SharePoint
 • ASP.NET, ASP.NET MVC ja ASP.NET Web API
 • Xamarin
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • TypeScript
 • AngularJS
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Model View ViewModel (MVVM)
 • Silverlight