Develore Oy, 7.5.2018

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Develore Oy
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Y-tunnus: 2142429-1

Develore Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja rekrytointeja varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Yhtiö kerää tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Yhtiö ei tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info@develore.com

HENKILÖTIETOJA VASTAANOTTAVAT:

– yhtiö
– ko. tiedonvaihtoon osallistuvat

SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA:

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
– asiakasrekisterissä seitsemän vuoden ajan

YHTEYDENOTTAJALLA ON SEURAAVAT OIKEUDET:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Yhtiön ja mahdollisten kumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu asiaan kuuluvilla teknisillä toimenpiteillä.